fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandra Danevska Gligorovska

Specialiste në mjekësi interne

2015
Specialiste e mjekësisë interne
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij”, Shkup, R. Maqedonisë
2000
Doktor i mjekësisë
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Shën Qirili dhe Metodij”, Shkup, R. Maqedonisë

2015 – tani
Spitali klinik “Acibadem Sistina”
Reparti i otorinolaringologjisë
2001 – 2015
“Ndihma e shpejtë mjekësore”
Shtëpia e shëndetit – Shkup

Anëtare e Odës së mjekëve
Anëtare e Shoqatës së mjekëve të Maqedonisë