fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Stanimiroviq

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, specializant në pulmologji

2015 год.
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Univeriteti “Sv. Kiril dhe Metodij” – Shkup

Oda mjekësore e Maqedonisë

2016-2017
ISHSH Qendra shëndetësore – Shkup
Ndihma e shpejtë mjekësore me trajtim në shtëpi
2017
Spitali klinik “Acibadem Sistina”

Anglisht
Italisht