fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Shk. Aleksandar Sajkovski

Specialist në pediatri

2009
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, bashkëpuntor i lartë shkencor në lëndën e pediatrisë
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1998
Mjek i shkencave mjekësore – Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1991
Specialist i pediatrisë – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë
1984
Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti Shën Kirili dhe Metodi – Shkup, R. e Maqedonisë

2011 – në vazhdim
Spitali Klinik Axhibadem Sistina
Reparti i terapisë intenzive dhe neonatologjisë, udhëheqës i repartit
2005 – 2011
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për sëmundje të fëmijëve – Shkup, reparti i terapisë intenzive, udhëheqës i repartit
1996 – 2005
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për sëmundje të fëmijëve – Shkup, udhëheqës i departmentit të trajtimit vital të fëmijëve të rrezikuar
1990 – 2005
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për sëmundje të fëmijëve – Shkup, Reparti i terapisë intenzive, pediatër intenzivist
1986 – 1987
Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika për sëmundje të fëmijëve – Shkup, praktikant

– Shoqata Evropiane për ushqim parental dhe enteral dhe metabolozëm (ESPEN)
– Këshilli redaktues i Buletinit të Odës Mjekësore të Maqedonisë dhe aktivist aktiv në vet Odën Mjekësore.
– Komiteti udhëheqës neonatologjik i R. së Maqedosnisë – Ministria e Shëndetësisë
– 2000 – 2001 – Këshilli i edukimit shëndetësor dhe aktiviteteve humanitare – Kryqi i Kuq i Maqedonisë, kryetar
– Anëtar në Shoqatën Evropiane për ushqim parental dhe enteral dhe metabolozmi (ESPEN)
– 2002 – Shoqata Maqedonase e të ushqyerit parenteral dhe enteral (MSPEN), sekretar
– Shoqata e pediatërve të Maqedonisë, nënkryetar
– Përfaqsues i Shoqatës së pediatërve të Maqedonisë në Unionin nacional të shoqatave të pediatërve në Evropë.

Anglisht
Frëngjisht