fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Radoeshki

Specialist në anestezion me mjekim intensiv

2015
Specialist në anestezion dhe mjekim intesiv
Shën “Kirili dhe Metodi”- Shkup2009
Медицински факултет Fakulteti i mjekësisë
Shën “Kirili dhe Metodi”- Shkup

2019 – …
Kardiokirurgjia, anesteziolog
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”

2019
Klinika “Zhan Mitrev”
Anesteziolog

2018
ISHP Klinika për kirurgji të fëmijëve
Kujdesi intensiv, anesteziolog

2013
IHSP Klinika universitare për sëmundje kirurgjikale “Sh. Naum Ohridski”, Shkup
Anestezioni dhe mjekim intejsiv, anesteziolog

2009
NORA, organizatë joqeveritare
Koordinator mjekësor I qendrës edukative

Shoqata evropiane e anesteziologëve, ESA

Shoqata e mjekëve të anestezionit, reanimacionit dhe mjekimit intensiv, ZLARIL

Radoeshki A., Shosholcheva M., Stojanova S., Trojic T., Vasileva O., Oranska G., Gievski V., Mitasova V., Pop Stefanija-Corbeva V., Ilievska J., Shikovska-Pijuk A., Abbas N. (2017) Incidence of clinical signs of residual neuromuscular block at the postanesthesia care unit in patients after general anesthesia with long acting neuromuscular drugs – our experience. Macedonian journal of anesthesia, A journal on anesthesiology, resuscitation, analgesia and critical care 2, 33-40; Radoeshki A., Abbas N., Shosholcheva M., (2014) Video vs. Direct Laringoscopy, Where matters stand. Scientific conference “5th Congress of Macedonian Anesthesiologist” 2-5 October, Ohrid 2014, Book of proceedings: Medical faculty of SS. Cyril and Methodius University, p. 190;