fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Mickovski

Specialist në urologji

2019
Trajnim i avancuar për Urologji laparoskopike
Slovenj, Gradeci, Sloveni

2013
Trajnim praktik në kirurgji robotike
Milano, Itali

2012
Trajnim për trajtim të karcinomës së lokalizuar dhe invaziv të fshikëzës së urinës dhe Trajnim për urologji pediatrike
Pariz, Francë

2011
Trajnim filestar për urologji laparoskopike
Slovenj, Gradeci, Sloveni

2009
Trajnim për trajtim të kancerit renal dhe Trajnim për trajtimin e infertilitetit mashkullor Milano, Itali

2008
EUREP -trajnim
Pragë, Çeki

2011
Studimet e doktoratës, Fakulteti i Mjekësisë, Nish, R. e Serbisë – në vazhdim

2008
Specialist kirurg urolog
Fakulteti i mjekësisë Shkup

2002
Doktor i mjekësisë, Fakulteti i Mjekësisë- Shkup

2011
Trajnim për diagnozë dhe trajtim të disfunksionit seksual mashkullor
Vjenë, Austri

2022
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Specialist kirurg-urolog

2018-2022
Spitali i përgjthshëm privat Re medika
Specialist kirurg-urolog

2017-2018
Spitali Sante Plus
Specialist kirurg-urolog

2010-2017
Spitali Klinik “Acibadem Sistina”
Specialist kirurg-urolog

2005-2010
Klinika universitare e urologjisë- Shkup
Doktor në specializim

2008-2010
Klinika universitare e urologjisë- Shkup
Doktor specialist kirurg- urolog

2003-2005
Spitali i përgjithshëm Ohër
Doktor në specalizim në urologji

2002-2003
Alkaloid Shkup
Përfaqësues mjekësor

Shoqata maqedonase e Urologjisë
Shoqata Evropiane Urologjike (EAU)
Shoqata e Urologjisë rikonstruktive (GURS)
Shoqata endurologjike

Anglisht
Serbisht
Shqip- njohuri baze

Pjesëmarrës në operacionin e parë të ndryshimit të gjinisë në Republikën e Maqedonisë- Cistektomia radikale intrakorporale laparoskopike me derivim të urinës, e para në Republikën e Maqedonisë.
Vaginoplastika laparoskopike sigmoide,
Nefrektomia e parë laparoskopike e pjesshme tek një fëmijë në moshën dy vjeçare,
Pieloplastika e parë laparoskopike tek një fëmije në moshën dy vjeçare,
Implantimi i parë i një sfinkteri urinar artificial,
Implantimi i parë i njëkohshëm i një sfinkteri urinar artificial dhe implantimi i një proteze penile përmes një prerjeje të vetme (single incision).