fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Llazarevski

Specialist në otorinolaringologji

2008
Asistent në Katedrën e otorinolaringologjisë, – Fakulteti i Mjekësisë – Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2003
Specialist në degën e otorinolaringologjisë pranë fakultetit të Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1997
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup, R. e Maqedonisë
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i otorinolaringologjisë
1998 – 2010
Klinika për veshë, hundë dhe fyt – Shkup
Klinika Universitare – Shkup

-Klinika Universitare në Bolonjë dhe Zagreb – 2007 – 2009