fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Doc. Dr Aleksandar Gjoreski

Specialist në radiologji

2017
Qëndrim edukativ në Lublanë Slloveni për radiologji intervente
University Clinical Center, Ljubljana, Slovenia

2015
Qëndrim edukativ për tre muaj në Vintertur, Zvicër për radiologji vaskulare intervente
Kantonsspitaal Winterthur, Switzerland

2013
Qëndrim edukativ për tre muaj në Ankara, Turqi për radiologji jovaskulare intervaskulare
Hacettepe University Hospital, Ankara, Turkey

2013
Specializim në radiologji
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2012
Qëndrim edukativ për një muaj në Mançester, Angli për radiologji abdominale Fairfield General Hospital, Manchester, United Kingdom

2008
Studime në mjekësi të përgjithshme
Fakulteti i mjekësisë
Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” – Shkup

2022
Departamenti i onkologjisë, radiologjisë dhe mjekësisë nukleare
Spitali klinik “Acibadem Sistina”

2012 – 2022
Spitali i përgjithshën i qytetit “8 tetori”- Shkup
Departamenti i radiologjisë diagnostike dhe intervente, shef i departamentit të radiologjisë intervente

2009 – 2013
Institut universitar për radiologji- Specializim, Departamenti i radiologjisë intervente

SHMM – Shoqata mjekësore maqedonase
OM – Oda e mjekëve të RMV-ut
SHRM – Shoqata e Radiologëve të Maqedonisë
BSR – Balkan Society of Radiology
ESR – European Society of Radiology
RSNA – Radiologic Society of North America
CIRSE – Cardiovascular and interventional Radiology Society of Europe
SIO – Society of Interventional Radiology

Anglisht
Frëngjisht
Serbisht

– Çmimi për studentin më të mirë të Fakultetit të Mjekësisë të gjeneratës së të diplomuarve në vitin 2008, me notë mesatare 9.88.
– Çmimi për prezantimin më të mirë gojor në Kongresin ballkanik të radiologëve 2016 në Selanik, Greqi