fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Bojaxhiev Mr. Sci

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2017

Magjistratura e përfunduar në fushën e Bioteknologjisë dhe Riprodhimit të Asistuar në Institutin e Infertilitetit në Valencia, Spanjë IVI pranë Universitetit në Valencia, Spanjë.

2009
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2003
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës
2009 -2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
2004 – 2005
Ekip mjeksor i IOM-së

Praktika Klinike dhe trajnim në fushën e kirurgjisë endoskopike dhe robotike invasive minimale në gjinekologji në Qendrën spitalore mjekësore Acibadem Maslak nën mentorimin e Prof. Mete Gungor.

Qëndrim profesional dhe trajnim në fushën e monitorimit të shtatzënisë me ultrasonografi, procedurave intrauterine diagnositkuese, skriningut dhe detektimit të anomalive tek fetusit në Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College Hospital, London, nën mentorimin e Prof. Kypros Nicolaides.
Punëtori trajnuese dhe evalium i aftësive nga European Academy of Gynaecological Surgery.

Niveli i sundimit të laparoskopisë dhe histeroskopisë- i shkëlqyer.

Edukim i përfunduar me sukses në fushën e ultrasonografisë- International Academy of Medical Ultrasound.

Qendrim profesional në Spitalin Klinik Qendër Rjeka, Kroaci nën mentorimin e Prof. Zaputoviq.

 

-Kontrollë skriningu ultrazëri gjatë shtatëzanisë nga Fetal Medicine Foundation

Anglisht
Rusisht