fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Aleksandar Bojaxhiev Mr. Sci

Specialist në gjinekologji dhe obstetrikë

2009
Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës- Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
2003
Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ –Shkup, R. e Maqedonisë

2010 – momentalisht
Spitali klinik „Axhibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës
2009 -2010
Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Malla Bogorodica “ – Shkup
2004 – 2005
Ekip mjeksor i IOM-së

-Axhibadem Masllak–Stamboll, Turqi– procedura laparoskopike dhe kirurgji robotike
-Kurse për ultrazë – Prof. Dr. Mete Gyngor

-Kontrollë skriningu ultrazëri gjatë shtatëzanisë nga Fetal Medicine Foundation

Anglisht
Rusisht