fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Prof. Dr. Boro Xhonov

Specialist në kirurgji plastike dhe rikonstruktive

2020
Profesor inordinar në katedrën e kirurgjisë, F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2016
I përzgjedhur docent në Katedrën e kirurgjisë, F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2014
Doktor i shkencave, F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2008
Subspecialist në kirurgji plastike dhe rikonstruktive
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2006
Magjistër, F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2002
Specializim në kirurgji të përgjithshme – F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2002
Ka përfunduar studimet pasuniversitare, F.M- Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

 

1996
Fakulteti i Mjekësisë, Shkup
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”

2021
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Kirurgjia plastike dhe rikonstruktive

1996-
ISHP- Klinika universitare për kirurgji plastike dhe rikonstruktive
Profesor inordinar, Shef i departamentit të pëllëmbës

 • Shef i katedrës së kirurgjisë 2016-2020
 • Nënkryetar i shoqatës së mjekëve të Maqedonisë
 • Kryetar i Asociaciacionit të kirurgëve plastike dhe rikonstruktive dhe estetike të Maqedonisë.
 • Anëtar i ESPRAS,BAPRAS, ESAPS,EAFPS
 • Anëtar i Bordit Drejtues i Qendrës mjekësore simuluese e deleguar nga Oda e mjekëve të Maqedonisë

Anglisht, Gjermanisht

 • Boro Dzonov, Lazo Noveski,Suzana Nikolovska and Elizabeta Zhogovska.Doppler comparative measurements in the reconstruction of limbs with flaps and grafts. Мак Мед Преглед 2017:71(1):56-63
 • Boro Dzonov, Lazo Noveski, Suzana Nikolovska, Elizabeta Mircevska Zhogovska, Vladimir Ginoski, Darko Daskalov Comparision of tissue oxygen saturation(SpO2) of flaps and skin grafts Мак Мед Преглед 2017:71(3):190-195
 • Boro Dzonov, Srbov Blagoja Comparative study of articles of different surgical approaches by diverse authors in treatment of cubital tunnel syndrome. Мак Мед Преглед 2019; 73(2): 83-87
 • Lazo Noveski, Vladimir Ginoski, Boro Dzonov, Elizabeta ZogovskaMircevska.Case report of feminizing genital reconstruction in female with congenital adrenal hyperplasia. Мак Мед Преглед 2017:71(2):131-135
 • Noveski Lazo, MatveevaN, Mirchevska E, Dzonov B, Zhivadinovic J, Ginovski V.Survival and prognosis of patients with cutaneous melanoma on extremitas.JMS 2018:1(1):38-45
 • Elizabeta Zogovska, Vladimir Mircevski,…Boro Dzonov…Complex scalp defect reconstruction –a case report, Мак Мед Преглед 2019;73(1):42-46
 • Noveski Lazo, Mirchevska E, Dzonov B. Tissue expansion reconstruction of the scalp with secondary cutis verticis gyrate.Acta morphol.2016;Vol.13(1):25-28