fbpx
KËRKO
DOKTORIN

Dr. Monika Simonovska

Mjek i përgjithshëm- specializant në kirurgji digjestive

2019-
Specializim në Kirurgji digjestive
Fakulteti i Mjekësisë pranë Univerzitetit “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

2012-2018
Mjekësi e përgjithshme Fakulteti i Mjekësisë pranë Univerzitetit “Shën. Kirili dhe Metodi”, Shkup

2019-
Spital Klinik “Acibadem Sistina”
Mjek i përgjithshëm dhe specializant në kirurgjia digjestive

2018-2019
ISHP Klinika e Kirurgjisë digjestive
Voluntar

2016
Краевая Клиническая больница 1 им. Профессора Очаповского – Krasnodar, Rusi
Departamenti i neurokirurgjisë dhe kirurgjisë digjestive

Oda e mjekëve të Maqedonisë

Association of renal colic frequency with seasonal temperature.
Monika Simonovska, Lada Trajceska, Irena Rambabova-Busletik, Gjulsen Selim, Vesna Ristovska
University Clinic of Nephrology – Skopje, Macedonia
Acta morphol.2018;Vol.15(2):48–53

Analysis of multimodal treatment of rectal carcinoma at the University Clinic Of Digestive Surgery in Skopje.
University Clinic of Digestive Surgery – Skopje, Republic of Macedonia
39th International Medical Scientific Congress for Medical Students and Young doctors,
May 2016. Abstract book, pp 86

Case Report study : Huntington’s Disease.
Department of Neurophysiology,University Clinic of Neurology,University Clinical Centre of Skopje, Medical Faculty, Republic of Macedonia.
2nd International Medical Students’ Congress – SAMED Sarajevo, Feb 2016. Abstract book, pp 65

Pathological presentation of atypical teratoid/rhabdoid tumor on CNS in pediatric patient :
a case report study.
Monika Simonovska, Hristina Aslimoska, Simona Patcheva
38th International Medical Scientific Congress for Мedical students and Young doctors,
May 2015. Abstract book pp 64
ISBN 978-608-4596-59-2: COBISS.MK-ID 96184330

– Certifikatë për pjesëmarrje në International Symposium of Cardiovascular Imaging and Covid19 experience, webinar. Oct 2020
– Certifikatë për pjesëmarrje në 4th Symposium “News in allergy and clinical immunology – dedicated to Covid19”,webinar. Oct 2020
– Certifikatë për pjesëmarrje në International Conference on”Early Occurence of Colorectal Cancer” Skopje, Republic of Macedonia. Apr 2019
– Certifikatë për pjesëmarrje në Simpoziumin multidisiplinar “Anomali kongjenitale – sfida, dilema dhe trajtimi” Shkup, Republika e Maqedonisë, Qershor 2018
– Certifikatë për pjesëmarrje në “Next Generation Diagnostics” workshop held in the Macedonian Academy of Sciences and Arts.
Skopje,Republic of Macedonia. Mar 2018
– Certifikatë për pjesëmarrje në 40th International Medical Scienthific Congress and South – East European Summit of Residents and Young Doctors, Skopje,Republic of Macedonia. May 2017
– Certifikatë për pjesëmarrje në “Balkan States Anesthesia Days III – Orthopedic Anesthesia and Intensive Care” , ARUD 2016 Congress, Skopje,Republic of Macedonia. May 2016
– Certifikatë për pjesëmarrje në 39th International Medical Scientific Congress for Medical Students and Young doctors. May 2016.
– Certifikatë për pjesëmarrje në 2nd International Medical Students’ Congress – SAMED Sarajevo, Republic of Bosnia and Herzegovina. Feb 2016
– Certifikatë për koordinim të Projektit evropian për uljen e stresit tek fëmijët gjatë vizitës së mjekut- Meçe Bolnica, në organizim të Organizimit të studentëve evropian mjekësor , 2015
– Certifikatë për pjesëmarrje në 6th World Healthcare Student’s Symposium,Skopje, Republic of Macedonia. Nov 2015
– Certifikatë për pjesëmarrje në 38th International Medical Scientific Congress for Мedical students and Young doctors, Skopje, Republic of Macedonia. May 2015.
– Certifikatë për pjesëmarrje në 4th Student Congress of Neuroscience – NEURI 2014, Rijeka and Rab. Apr 2014

Anglisht
Gjermanisht
Rusisht