fbpx
DEPARTAMENTET

LABORATORI BIOKIMIK

Koncepti dhe organizimi i Laboratorit Biokimik është krijuar në vitin 2001 për nevojat e spitalit “Mala Bogorodica” dhe vazhdimisht zhvillohet dhe përmirësohet në kuadër të departamentit të laboratorëve diagnostikues në Spitalin klinik “Acibadem Sistina”.