fbpx
DEPARTAMENTET

Hematologjia

 

Në Repartin për hematologji në Spitalin e klinikës “Acibadem Sistina” realizohet diagnoza dhe trajtimi i sëmundjeve hematologjike në kushte ambulance dhe spitalin ditor.

Anemitë

– Anemi deficitare e hekurit
– Anemi megaloblastike
– Anemi aplastike
– Anemi hemolitike
– Anemi refrakter – Sindroma mielodisplastike (SMD)

Trombocitopenitë

– Trombocitopenia esenciale
– Trombocitopenia refrakter – SMD

Sëmundje kronike limfoliferative 

– Leukemi kronike limfatike dhe variantet (CLL, CLL/PLL, PLL, HCL)
– Limfoma jo-Hoxhkin dhe Hoxhkin
– Diskrecione mileome (MM,MGUS,EMM,SMB,EPM,IPSID,PCL,WM, sëmundje e zinxhirëve të rëndë)

Sëmundje kronike mieloproliferative 

– Policitemia primare proliferative dhe policitemia hipooksike sekondare
– Trombocitopenia primare
– Mielofibroza kronike

Sindroma mielodisplastike

Trombozat e venave

Kontrolli për vlerësim kronik të sëmundjes venookluzive, identifikimi i pacientëve me rrezik për trombozë, qasje e përgjithshme për parandalimin e trombozave, mjekimi dhe kontrolli rutinor i terapisë orale antikoaguluese.

 

hematologija slika