fbpx

DEFIBRILATOR DHE DEFIBRLIM  – EDUKIM I RI DHE TRAJNIM PRAKTIK PËR  STUDENTËT E UNIVERSITETIT “GOCE DELLÇEV”

04.04.2022

Spitali Klinik “Acibadem Sistina” organizoi një edukim dhe  trajnim praktik me temë: defibrilator dhe defibrilim. Trajnimin që u organizua për studentët e Fakultetit të shkencave mjekësore pranë Universitetit “Goce Dellçev”  e ka udhëhequr infermierja kryesore në Departamentin e Kardiologjisë, Lençe Spasovska.

Gjatë këtij ushtrimi praktik studentët kanë pasur mundësi që të njihen me llojet e ndryshime të defibrilatorëve, zbatimin e tyre dhe mekanizmin e kryerjes së defibrilimit dhe faktorët që ndikojnë në suksesin e tij. Trajnimi përfundoi me sukses, ndërsa studentët patën mundësi për realizimin e pjesës praktike.

defib
defib