fbpx

Acibadem Sistina dhe Pay It Forward në mision të vullnetit të mire

15.04.2019

Pay It Forward lëvizja globale humanitare zbatohet për të tretën herë gjatë këtyre ditëve. Spitali Klinik “Acibadem Sistina”, me aktivitetin e tij jep kontributin ndaj kësaj lëvizjeje të vullnetit të mirë në botën duke ndarë 100 ekzaminime mjekësore falas, me zgjedhje të rastësishme për pacientët e tij që sot e vizitojnë spitalin. Ndaj aktiviteteve u kyçen të gjithë të punësuarit në Acibadem Sisitna, me aksion të brendshëm për kryerjen e një vepre të mirë ose më shumë vepra të mira për njëri- tjetrin.

Qëllimi i lëvizjes Pay It Forward është përhapja e energjisë pozitive, duke i nxitur njerëzit në krijimin e mirësisë në kornizat botërore.

Pay It Forward (Vazhdo më tutje) është një nga aksionet në të mëdha globale humanitare që është i zgjeruar pothuajse në qindra vende në botë, duke promovuar dhe duke zhvilluar ndjenjën e bashkësisë dhe unitetit mes njerëzve. Në Maqedoni, Pay it Foward zbatohet për herën e tretë, dhe është në iniciativë dhe në organizim të organizimit humanitar të femrave Inner Wheel Club Skopje, Europe.