fbpx

Mobilni aplikacii

Mobilna aplikacija za zdrave dojke

Rana dijagnoza je najvažnija za uspešno lečenje, a samopregledi su presudni za ranu detekciju određenih promena u dojci. Baš zbog toga vam preporučujemo ovu mobilnu aplikaciju pomoću koje možete u kratkom periodu naučiti kako se radi pravilan samopregled dojki. Osim vodiča za samopregled, možete uneti i datum poslednjeg pregleda, pa će vas aplikacija sama podsetiti kada dođe vreme za sledeći pregled koji trebate uraditi.

Android app on Google Play