fbpx

ТИМ ЛИДЕР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА

Објавно на: 25/09/2023
Статус: Активен

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Клиничка болница „Аџибадем Систина“  има потреба од:

 

ТИМ-ЛИДЕР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА (1 извршител)

 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 

Главните одговорности на тим-лидерот за одржување на хигиена е вршење контрола на хигиената во болничките простории и болничките соби при нивна секојдневна проверка, водење евиденција за состојбата на хигиената во болницата, како и правење извештаи за тоа, во постојана комуникација со другите вработени, со цел одржување постојана хигиена низ целата болница.

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 

 • Завршено минимум средно образование
 • Работно искуство во слична област ќе се смета за предност
 • Посветеност на работата
 • Одлични комуникациски вештини
 • Високо ниво на доверливост и етика
 • Флексибилност во однос на работните обврски и работното време (работа во прва и втора смена)
 • Возраст од 25 до 30 години
 • Способност за детално организирање и планирање на тековните работи

 

УСЛОВИ ЗА РАБОТА И БЕНЕФИЦИИ

 

 • Конкурентна плата во зависност од искуството на кандидатот
 • Организиран превоз
 • Обезбеден топол оброк
 • Регрес за годишен одмор (К-15)
 • Работна околина според највисоки европски норми за безбедност и здравје при работа
 • Континуирани обуки
 • Пријатна работна атмосфера

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на
 • e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на:
 • Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • За уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите што ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

 

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *