fbpx

Супервизор во болничка кујна

Објавно на: 02/03/2020
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” има потреба од:

 • Супервизор во болничка кујна (1 извршител)

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

Супервизорот во болничката кујна е одговорен за целокупното работење на болничката кујна и има значајна улога во процесот на подготовка на храна за пациентите согласно претходно утврдени менија.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено образование или сертификат за стручна подготовка: угостителство
 • Најмалку 3 години искуство во оваа област
 • Познавање англиски јазик (зборување, читање, пишување) се смета за предност;
 • Познавање на MC Office програмите (EXEL, WORD);
 • Способност за тимска работа
 • Почитување приоритети и крајни рокови;
 • Висока работна етика
 • Флексибилност во однос на работните обврски и работното време

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *