fbpx

Судски преведувач од албански јазик

Објавно на: 04/07/2022
Статус: Активен

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Клиничка болница „Аџибадем Систина“ има потреба од:

СУДСКИ ПРЕВЕДУВАЧ ОД АЛБАНСКИ ЈАЗИК (1 ИЗВРШИТЕЛ)

преведување на различни документи, процедури и текстови од медицински карактер од албански на македонски јазик, и обратно.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА:

– завршено соодветно високо образование и печат за судски преведувач;
– минимум една година искуство во преводи на медицинска документација;
– познавање на медицинска терминологија ќе се смета за предност.

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

– Професионален однос спрема работата;
– Почитување на правила и кодекс на работа;
– Одлични комуникациски и организациски вештини;
– Способност за креативно пишување;
– Способност за брза реакција;
– Флексибилност;
– Доверливост;
– Дисциплинираност.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Огласот е отворен 5 (пет) работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на:
Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
За уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
Дискреција на кандидатите е загарантирана.
Само кандидатите што ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *


  Активни огласи

  ПозицијаОдделОбјавно наСтатус
  Болничар27/07/2022Активен
  Систем-инженер17/06/2022Активен
  Хигиеничари23/06/2021Активен