fbpx

Специјалист за поддршка на апликации

Оддел: Одделение за поддршка на апликативен софтвер
Објавно на: 05/04/2019
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина”  има потреба од:

 • Специјалист за поддршка на апликации (1 извршител)

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Специјалистот за поддршка на апликации врши контрола на функционирањето и  одржувањето на постоечките болнички софтверски системи и обезбедува техничка поддршка при користење на истите.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено високо образование (предност завршено образование од област на информатичка технологија)
 • Задолжително одлично познавање турски јазик
 • Одлично познавање англиски јазик
 • Познавање на софтвер и мрежни основи
 • Одлични комуникациски вештини
 • Способност за тимска работа
 • Висока работна етика

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *