fbpx

Специјалист за поддршка на апликации

Објавно на: 01/08/2023
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина”  има потреба од:

 • Специјалист за поддршка на апликации (1 извршител)

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Специјалистот за поддршка на апликации врши контрола на функционирањето и одржувањето на постоечките болнички софтверски системи и обезбедува техничка поддршка при користење на истите. Врши надоградба на системите и софтверските пакети со нови верзии и врши тестирање. Изработува упатства, прирачници и процедури.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено средно образование
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлични комуникациски вештини
 • Способност за превземање иницијатива и мотивираност за надградба на знаењата
 • Висока работна етика
 • Професионален пристап кон работните обврски и превземање одговорност;
 • Почитување на правила и кодекс на работа;
 • Флексибилност;
 • Адаптибилност;
 • Пожелно е работно искуство на иста или слична позиција од најмалку 1 година.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 •  Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *