fbpx

Радиолошки технолог

Објавно на: 28/04/2023
Статус: Активен

Клиничка болница „Аџибадем Систина”  има потреба од :

 • Радиолошки технолог

 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Радиолошкиот технолог врши подготовка на апаратите за тековниот работен ден, го изведува радиолошкиот преглед под надзор на доктор-радиолог, ракува со радиолошкиот апарат за време на интервентна процедура, одговорен е за доставување на снимен материјал од извршениот преглед (РТГ, компјутерско снимање, магнетна резонанца) на пациентот, се грижи за хигиената и одржувањето на апаратите и помошните средства на одделот, ја средува дијагностичката просторија по извршениот преглед, ги проверува и исклучува апаратите на крај на работното време, како и одржување и контрола на заштитни средства (оловни престилки и штитници).

 

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено високо образование за радиолошки технолог
 • Минимум 2 години работно искуство на позицијата
 • Познавање на апаратите на одделот и нивно функционирање
 • Познавање на мерките за безбедност и претпазливост
 • Организациски способности
 • Способност за брза реакција
 • Високо ниво на внимателност при работењето
 • Високо ниво на точност и прецизност
 • Способност за тимска и индивидуална работа
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутер
 • Мотивационо писмо

 

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *