fbpx

Преведувач од англиски јазик

Објавно на: 14/04/2021
Статус: Активен

Клиничка болница „Аџибадем Систина има потреба од:

 • 1 извршител преведувач (англиски јазик)

Преведувачот врши превод на различни документи, процедури и текстови од медицински карактер од англиски на македонски и обратно.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено соодветно високо образование
 • Печат за судски преведувач

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Познавање на работа со компјутери
 • Познавање на медицинска терминологија ќе се смета за предност
 • Одлични комуникациски вештини
 • Одлични организациски вештини
 • Способност за толеранција и трпение
 • Високо ниво на доверливост и етика
 • Способност за креативно пишување

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *