fbpx

Општ работник – домар

Објавно на: 15/01/2020
Статус: Активен

Клиничка болница „Аџибадем Систина има потреба од:

  • Општ работник – домар (1 извршител)

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

  •  Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
  •  Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
  •  Дискреција на кандидатите е загарантирана.
  •  Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *


Активни огласи