fbpx

Медицинска сестра на Одделот за детска кардиохирургија

Оддел: Детска кардиохирургија
Објавно на: 26/06/2020
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” има потреба од:

 • Медицинска сестра на Одделот за детска кардиохирургија (3 извршители)

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено минимум средно медицинско образование и положен државен испит
 • Работно искуство како медицинска сестра (предност интензивна нега, кардиохирургија, детска кардиохирургија)
 • Познавање англиски јазик (говорење, читање, пишување)
 • Одлични комуникациски вештини
 • Способност за тимска работа
 • Висока работна етика

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Професионален однос кон работата, одговорност и дисциплинираност;
 • Почитување на правила и кодекс на работа;
 • Внимателност и прецизност при работењето;
 • Флексибилност;
 • Адаптибилност;
 • Висока работна етика

ПОЗИЦИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 • Медицинската сестра на Одделот за детска кардиохирургија е одговорна пред одговорната сестра на одделот.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *