fbpx

Медицинска сестра – акушерка

Оддел: Гинекологија и Акушерство
Објавно на: 12/11/2019
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина”  има потреба од:

 • Медицинска сестра – акушерка

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Медицинската сестра – акушерка, како дел од тимот на Клиничката болница

„Аџибадем Систина”, врши континуирана медицинска грижа и акушерска нега на бремена жена, родилка, новороденче и пациентка со гинеколошко заболување.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено образование за акушерка;
 • Положен државен испит;
 • Одлично познавање англиски јазик (говорење, читање, пишување);
 • Познавање на работа со компјутери;
 • Искуство како акушерка се смета за предност.

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Професионален однос кон работата, одговорност и дисциплинираност;
 • Почитување на правила и кодекс на работа;
 • Почитување на професионална тајна;
 • Внимателност и прецизност при работењето;
 • Одлични комуникациски способности;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Процена на проблеми и решавање проблеми;
 • Флексибилност;
 • Адаптибилност;
 • Висока работна етика

ПОЗИЦИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 • Медицинската сестра – акушерка е одговорна пред одговорната сестра на оддел и главната сестра на болницата.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *