fbpx

Машински техничар

Објавно на: 20/11/2022
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” го проширува својот тим и има потреба од:

 • РАБОТНИК НА ОДРЖУВАЊЕ И РАКУВАЊЕ СО МАШИНСКИ ИНСТАЛЦИИ И ПОСТРОЈКИ, МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР  (1 извршител)

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено образование за машински техничар
 • Вештини за изведба на инсталации за греење/ водовод/ канализација
 • Врши работи поврзани со ракување и одржување на термотехнички инсталации, постројки, системи за греење, ладење, водовод и канализација
 • Вештини за ракување со боци под притисок
 • Врши заварувачки работи
 • Способност за тимска работа
 • Почитување приоритети и крајни рокови;
 • Висока работна етика;
 • Минимум 2 години искуство во струката

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *


  Активни огласи

  ПозицијаОдделОбјавно наСтатус
  Медицински лабораториски техничар во лабораторија за генетика 12/11/2022Активен
  Хигиеничари23/09/2022Активен
  Медицинска сестра 15/09/2022Активен
  Болничар14/09/2022Активен