fbpx

Машински техничар

Објавно на: 18/09/2020
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” има потреба од:

  • Машински техничар (1 извршител)

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

  • Завршено образование за машински техничар
  • Вештини за изведба на инсталации за греење/водовод/канализација
  • Способност за тимска работа
  • Почитување приоритети и крајни рокови;
  • Висока работна етика;
  • Минимум 2 години искуство во струката

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

  • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
  • За уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
  • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *


Активни огласи