fbpx

Фармацевтски техничар

Објавно на: 22/03/2023
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина”  има потреба од:

 • Фармацевтски техничар    (1 извршител)

Фармацевсткиот техничар ги подготвува лековите, одобрени од фармацевт, во согласност со побарувањата и во координација со фармацевтот, дава информации во врска со лековите и медицинските материјали, врши проверка на нивните залихи  во болничка аптека, врши проверка и контрола на усогласеноста помеѓу нарачката и пристигнатите лекови. Воедно, води евиденција на сите лекови кои се испратени од болничка аптека во текот на денот, а секоја нарачка и трансфер на лекови ја проследува со соодветна документација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено соодветно средно медицинско училиште/фармацевстки техничар
 • Минимум две години искуство како фармацевтски техничар
 • Познавање на англиски јазик (говорење, читање, пишување)
 • Познавање на MC Office програмите (Excel, Word);

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Професионален однос кон работата;
 • Почитување на правила и кодекс на работа;
 • Дисциплинираност;
 • Одлични комуникациски способности;
 • Способност за брза реакција;
 • Флексибилност;
 • Аналитички способности;
 • Доверливост

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

  Прикачете CV *