fbpx

Доктор на медицина

Објавно на: 15/10/2018
Статус: Активен

Клиничка болница „Аџибадем Систина”  има потреба од нови млади кадри кои ќе се вклучат во работата на клиничката болница и ќе имаат можност за личен и професионален развој на работно место:

Доктор на медицина

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО 

 • Преглед на пациент (анамнеза и статус); учество во водење медицинска документација при хоспитализирање пациенти и испис од болница (под менторство на ординирачки доктор);
 • Контрола на интерреакции лек-лек и храна-лек при ординирање на терапија;
 • Минорни интервенции – примена на аналгезија и следење;
 • Асистирање при хируршки интервенции;
 • Медицинска поддршка при транспорт на пациенти со амбулантно возило;
 • Други активности во зависност од специфичноста на одделот.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено високо образование – медицински факултет;
 • Положен стручен испит;
 • Лиценца за работа;
 • Одлично познавање англиски јазик (говорење, читање, пишување);
 • Познавање на работа со компјутери;

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Професионален однос кон работата, одговорност и дисциплинираност;
 • Почитување правила и кодекс на работа;
 • Внимателност и прецизност при работењето;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Способност за преземање иницијатива и мотивираност за постојана едукација/надградба на знаењата;
 • Способност за одредување приоритети во работењето;
 • Процена на проблеми и решавање проблеми;
 • Внимание на детали и точност при обработка на истите;
 • Флексибилност;
 • Адаптибилност;
 • Висока работна етика

ПОЗИЦИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 • Доктор на медицина е одговорен пред шеф на оддел.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *