fbpx

Асистент за финансиско известување и планирање

Објавно на: 04/03/2021
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” има потреба од:

 • Асистент за финансиско известување и планирање

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Асистентот за финансиско известување и планирање, учествува во  подготовка на годишен буџет и бизнис-план, како и контрола на нивната реализација, врши набљудување на поставените системи за контрола, дизајнирани со цел да ги штитат средствата на болницата, како и да обезбедат известување на точни финансиски резултати, врши контрола на сметководствената евиденција, а подготвува месечни и периодични менаџмент и финансиски извештаи.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Диплома за завршено високо образование од областа на финансии;
 • Минимум три години работно искуство во ревизорска куќа, или во оддел за контрола, финансиско известување или буџетирање (искуство во интернационална фирма ќе се смета за предност);
 • Познавање на МСФИ и локалната даночна регулатива;
 • Одлично познавање англиски јазик (зборување, читање, пишување);
 • Одлично познавање MS Excel;
 • Способност за тимска работа и управување со повеќе работи истовремено, како и почитување приоритети и крајни рокови;
 • Висока работна етика;

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *