fbpx

Административен асистент (со познавање на турски јазик)

Објавно на: 10/01/2019
Статус: Активен

Клиничка болница „Аџибадем Систина”  има потреба од:

 

Административен асистент (со познавање на турски јазик)

 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Организирање и надгледување на сите административни активности на ниво на менаџментот на болницата;
 • Работење во соработка со целиот тим и одговорност за распоред и координирање на состаноци, како и целосна организација на тек на истите (обработка на текст, табеларни пресметки, компјутерски презентации, преводи);
 • Земање белешки и изготвување на записници од состаноци;
 • Обезбедување општа административна и канцелариска поддршка и услуги во согласност со канцелариските правила, процедури и административните системи воспоставени од менаџментот на болницата;
 • Одговорен за примање и подредување испораки и пораки, испраќање факсови, примање повици и управување со датотеки;
 • Одржување контакт-листи и подготовка на деловна коресподенција со обработка на текстови, табеларни пресметки и прикази, преводи и др.;
 • Одговорен е за организација на службени патувања за директорите на болницата;
 • Обезбедување општа поддршка за посетителите во административниот сектор;
 • Дејствува како контакт за внатрешни и надворешни клиенти со менаџментот на болницата;
 • Соработува со другите административни асистенти за да се справи со барања и прашања од менаџментот;
 • Други активности.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено високо образование;
 • Одлично познавање македонски јазик (говорење, читање, пишување)
 • Одлично познавање турски јазик (говорење, читање, пишување);
 • Познавање на работа со компјутери;
 • Напредно познавање Microsoft Office програми
 • Одлично познавање англиски јазик (говорење, читање, пишување) е предност;
 • Искуство како административен асистент се смета за предност.

ЛИЧЕН ПРОФИЛ

 • Професионален однос кон работата, одговорност и дисциплинираност;
 • Почитување на правила и кодекс на работа;
 • Внимателност и прецизност при работењето;
 • Одлични комуникациски способности – пишани и вербални;
 • Способност за индивидуална и тимска работа;
 • Способност за одредување приоритети во работењето;
 • Собирање информации и следење на информациите;
 • Флексибилност;
 • Адаптибилност;
 • Позитивни ставови и однесувања со подготвеност да се одговори на менаџментот и клиентите за да се задоволат нивните потреби, барања и очекувања.
 • Висока работна етика

ПОЗИЦИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА

 • Административниот асистент е одговорен пред директор на болница.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *

Активни огласи