fbpx

1 извршител Специјалист за права на пациенти

Објавно на: 03/03/2021
Статус: Активен

Клиничката болница „Аџибадем Систина” има потреба од:

 • СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ (1 извршител)

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Специјалистот за права на пациенти е во постојан контакт со пациентите и членовите на нивните семејства и следејќи утврдени критериуми проверува колку истите се задоволни од услугите на болницата. Соодветно ги прима, регистрира и споделува забелешките и пофалбите со членовите на менаџментот. Издава потврди, изготвува изјави/согласности, а воедно е одговорен за давање правни совети на пациентите.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОЗНАВАЊА

 • Завршено соодветно високо образование (Правен факултет)
 • Познавање англиски јазик
 • Познавање на работа со компјутери
 • Познавање албански и турски јазик ќе се смета за предност
 • Одлучни комуникациски вештини
 • Способност за активно и внимателно слушање
 • Способност за толеранција и трпение
 • Високо ниво на доверливост и етика
 • Ориентираност кон задоволство на пациентите

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

 • Огласот е отворен 5 работни дена. Апликациите треба да бидат доставени на e-пошта: hr@acibademsistina.mk или по пошта на: Клиничка болница „Аџибадем Систина“, ул. „Скупи“ 5А, 1000 Скопје.
 • Уредна пријава ќе се смета секоја навремена пријава по огласот.
 • Дискреција на кандидатите е загарантирана.
 • Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат повикани на интервју.

Онлајн апликација за кариера

Прикачете CV *