fbpx
SEARCH
DOCTOR

D-r Senco Netkov

Специјалист по рентгенологија

1996
Специјалист по радиологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за радиологија
2004 – 2009
Приватна здравствена установа – НеуроМедика – Скопје
Оддел за радиологија
1990 – 2004
Универзитетски клинички центар – Скопје
Институт за радиологија – Скопје