fbpx

ДОЦ. Д-Р МИТКО ИВАНОВСКИ НА СТРУЧНИОТ СИМПОЗИУМ “СУБФЕРТИЛНОСТ КАЈ ЖЕНАТА ВО XXI ВЕК-ПРЕДИЗВИЦИ И РЕШЕНИЈА”

24.11.2022

На 5 ноември во Скопје се одржа стручен симпозиум на тема: „Супфертилност кај жената во 21 век – Предизвици и решенија”. Со свое излагање на овој симпозиум се претстави дoц. д-р Митко Ивановски, специјалист по гинекологија и акушерство, на тема „Евалуација и тераписки модалитет на оваријалната резерва кај пациентки со слаб одговор на оваријалната стимулација/pooр responder и рецептивноста на ендометриум кај инфертилитет“, со посебен осврт на епигенетиката и оксидативните и антиоксидативните процеси кај паровите со инфертилитет и улогата на суплементација со миконутриенси, со цел подобрување на фертилноста и стапката на бременост.

ivanovski
ivanovski