fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Зоран Трајковски

Специјалист по радиодијагностика

1998
Институт за радиологија – Скопје, Општ практикант, доктор по медицински науки
Професор по радиологија
1999
Пост дипломски студии по “Health management teachers training course”
“Haynal Imre” Universty of health sciences, Budapest-Hungary

1996

Oддел за педијатриска радиологија, Dr F. Guidanchet P.D.
CHUV, Laussanne – Swizerland
1985
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за Радиологија – општа и педијатриска радиологија, консултант по радиологија
1997 – 2009
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Институт за радиологија – Скопје, шеф на оддел за педијатриска радиологија и интервентна неваскуларна радиологија
1992 – 1997
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Институт за радиологија – Оддел за педијатриска радиологија , радиолог
1989 – 1992
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Институт за радиологија – Скопје, Радиолог на обука
1985 – 1988
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Институт за радиологија – Скопје, Општ практикант

“Urgent Neonatal Abdominal Surgery – Clinical and Radiological Aspects,” – Петровски. M. & Трајковски З. издадени во Скопје – 1998
“Skeletal Dysplasias and other Growth Disturbances” Гучев З. & Трајковски З. издадени во Скопје – 2000
“Lethal Skeletal Dysplasias” Trajkovski Z. издадени во Скопје – 2000
“Appendicitis, Ultrasound Diagnostics and Differential Diagnoses”- Трајковски З. Менора, 2001, Скопје
Издадени многу артикли во разни научни списанија

Macedonian Radiological Association – Здружение на радиолози на Р. Македонија
Macedonian Medical Bar Association – Комора на лекари на Р. Македонија
Association of Pediatric Surgeons of Macedonia – Здружение на детски хирурзи на Р. Македонија