fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р. мед. науки Жарко Христовски

Специјалист по кардиологија

2015
Докторски студии по клиничка медицина-кардиологијa
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2004
Субспецијалиста по кардиологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2001
Интервентна кардиологија
Бергамо, Италија
1996
Специјалист по интерна медицина
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1989
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиологија
2008 – 2009
Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни болести – Охрид
Раководител на оддел за инвазивна кардиологија
1990 – 2008
Универзитетски Клинички центар – Скопје
Клиника за кардиологија, единица за интензивна коронарна нега и оддел за интервентна кардиологија