fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-Р МЕД.НАУКИ Владимир Емануиловиќ Белостоцки

Специјалист по хирургија, Супспецијалист по хирургија на срце

2000
Mедицински факултет – „Анализата на почетниот и долготрајниот резултат
од имплантација на нископрофилните бикуспидални
протетски срцеви валвули ’МЕДЕНГ’ произведени
во Русија“ – докторат

Павлов медицински универзитет, Ст. Петерсбург – Русија
1997
Супспецијализација по кардиоваскуларна хирургија
Павлов медицински универзитет, Ст. Петерсбург – Русија
1995
Специјализација по општа хирургија
Павлов медицински универзитет, Ст. Петерсбург – Русија
1994
Дипломира на Медицински факултет
Павлов медицински универзитет, Ст. Петерсбург – Русија

2012 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиохирургија
2003 – 2012
Специјална болница по хируршки болести – „Филип Втори“ – Скопје
Оддел за кардиохирургија
1997 – 2003
Истражувачки центар за кардиологија – Русија
Оддел за кардиохирургија

Англиски
Руски