fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р Васко Василевски

Специјалист по гастроентерохепатологија

1998
Супспецијалист по гастроентерохепатологија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1986
Медицински факултет – Скопје, Doctor Scientiae Medicine
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1979
Специјалист по интерна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1972
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 -сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гастроентерохепатологија
1999 – 2003
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гастроентерохепатологија, директор
1977 -2010
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за гастроентерохепатологија
1973 – 1977
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за интерна медицина

Светска организација за гастроентерологија
Европска асоцијација за гастроенетерохепатологија
Медитеранска организација за гастроентерохепатологија
Македонска асоцијација на гастроентерохепатолози
Македонско лекарско здружение