fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Урим Исахи

Специјалист по гастроентерохепатологија

2017
Супспецијалист по Гастроентерохепатологија Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2013
Стручно усовршувае Напредната Дијагностичка и Терапевтска Ендоскопија Universita Cattolica del Sacro Coure, Rome Italy
Prof Guido Costamagna

2011
Специјалист по Интерна Медицина Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2005
Доктор на Медицина
Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2022
Клиничка Болница „Аџибадем Систина“
Оддел за гастроентерохепатологија

2010-2020
Асистент по предметот Интерна Медицина
Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2007-2022
Универзитетски Клинички Центар, Скопје
Клиника за Гастроентерохепатологија

Член на Научниот Одбор на Македонското Здружение за Гастроентерологија и Хепатологија

Член на Македонското Здружение за Парентерална и Ентерална Исхрана

Член на European Society of Parenteral and Enteral Nutrition.

Ревизор во МАЛМЕД во комисијата за регистрација на лекови во тек на 2019 и 2020 год.

Член на комисијата за ретки болести при МЗ на Р С.Мкаедонија од Февруари 2022 год.

Член на Националната Комисија за рана детекција и скрининг на рак на дебелото црево во РСМ од Мај 2022 год.