fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Тони Јосифовски

Специјалист по дигестивна хирургија

2013 Проктологија Gemilli Hospital, Rome
2011 Колопроктолошка хирургија Клинички центар Љубљана, Словенија
2011 Едукација по лапароскопска хирургија Синсинати – САД
2010 Супспецијалист по дигестивна хирургија – Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2008 Хепатопанкреатично – билиарна хирургија Клинички центар Љубљана , Словенија
2002 Магистер во областа на колоректална хирургија – Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1993 Специјалист по хирургија на Медицински факултет – Скопје, Р. Македонија Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1985 Медицински факултет – Скопје Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега Клиничка болница Аџибадем Систина Оддел за дигестивна хирургија
1988 – 2010 Универзитетски клинички центар – Скопје Оддел за дигестивна хирургија