fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

ДОЦ. Д-Р Татјана Чепреганова – Чанговска

Специјалист по неврологија

2014
Доктор по медицински науки – Медицински Факултет- Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
2007
Магистер – Медицински Факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
2003
Специјализација по неврологија, Медицински Факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1996
Медицински Факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2014 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за неврологија, специјалист по неврологија
1998 – 2014
Универзитетски клинички центар – Скопје Клиника за неврологија,
специјалист по неврологија
1998
Про – Медика, Скопје
Невролог

– Светско невролошко здружение
– Европско здружение на епилепсија
– Здружение на лига за борба против епилепсија на РМ
– Македонско лекарско друштво

Англиски
Грчки