fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

2011
Усовршување по детска кардилогија
Грац, Австрија – Универзитетски клинички центар

2010
Медицински факултет – Скопје, Катедра по педијатрија редовен асистент
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2008
Медицински факултет – Скопје
Катедра по педијатрија, помлад асистент
2008
Магистер по медицински науки по педијатрија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
2003
Специјалист по педијатрија – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1993
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2011 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за педијатрија

2007 – 2011

Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести, Оддел детска кардиологија и ревматологија

2006 – 2007
Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести, Оддел интензивна терапија
2004 – 2006
Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести, специјалист педијатар
1998 – 2004
Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести
1998 – 2011
Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести
1995 – 1998
Универзитетски клинички центар
Клиника за детски болести, волонтер

1. Практичен тренинг за ехокардиографија-2005, Клиника за кардиологија, Скопје
2. Скрининг за фенилкетонурија-2002, Институт за мајка и дете, Белград

1. Европско здружение по педијатриска кардиологија
2. Европско здружение по кардиологија
3. Здружение на кардиолози на Македонија