fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Прим. д-р Снежана Поповска

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2006
Специјалист по анестезиологија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1998
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
2001 -2015
Клиника за гинекологија и акушерство – анестезиолог
1998 -1999
Здравствен дом Скопје – лекар, општа пракса

Македонско лекарско друштво
Македонска лекарска комора
Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Р. Македонија
Македонско здружение на анестезиолози

2014 – автор
Ефекти на Ремифентанил во тек на хистеректомија – SIVA
Ефекти на интратекален Морфин версус Фентанил за SC – SIVA
2013
Спинална анестезија со Хирокаин версус Бупивакаин за SC – МSA
Ропивакаин версус Бупивакаин за безболно породување XVII Конгрес, Бугарија