fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Снежана Палчевска Коцевска

Специјалист по педијатрија

1989
Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1997
Специјалист по педијатрија – Медицински факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2006
Магистерска теза од областа на педијатрија „Евалуација на уринарните протеини кај здраво новороденче“
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
2013 година
Докторска дисертација од областа на педијатрија
Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје

2015 година
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за неонатологија и неонатална и педијатриска интензивна нега, специјалист по педијатрија
1999-2007
Асистент на Медицински факултет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1990-2014
Универзитетски Клинички Центар – Скопје
Клиника за детски болести – Скопје,
Оддел неонатологија, специјалист по педијатрија
2014
Доцент на Медицински факултет по предметот педијатрија
2014-2015
Раководител на Оддел за неонатологија
Универзитетска Клиника за детски болести
Едукатор на специјализанти по педијатрија
Ментор и едукатор на специјализанти по семејна медицина

Македонска лекарска комора
Македонско лекарско друштво
Здружение на педијатри на Македонија
Здружение на ентерална и парентерална исхрана
Ненонатолошко здружение
Перинатолошко здружение