fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р мед. науки Снежана Бонгард

Специјалист по кардиологија

2009
Специјалист по кардиологија, FMX –европски кардиолог
Универзитетска болница во Женева, Швајцарија
2004
Супспецијалист по кардиологија
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Р. Македонија
2002
Докторска дисертација „ Проценка на ектракраниална каротидна циркулација кај пациенти со коронарна артериска болест“ – Медицински факултет во Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1994
Специјалист по интерна медицина – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје
1993
Теза за докторат – „Длабока венска тромбоза по хирургија на колк“
Универзитетска болница во Женева, Швајцарија
1985
Медицински факултет во Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за кардиологија и кардиохирургија
2006-2009
Универзитетска болница во Женева
Оддел за кардиологија
2004-2006
Поликлиника (Permanence de Chantepoulet)
Интернист кардиолог
1986-2004
Универзитетски клинички центар – Скопје
Клиника за кардиологија

Англиски,

Француски