fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

М-р д-р Снежана Адамоска Клисароска

Специјалист по гинекологија и акушерство

2011
Магистер по здравствен менаџмент
Европски Универзитет Скопје
2007

Стручен престој од областа на ендоскопија во репродуктивна медицина во
Салзбург, Австрија.
2004

Школа за репродуктивна медицина
Универзитет Корнвел, Австрија
1998
Стручен престој за асистирана репродукција
Дизелдорф – Германија
1996
Специјалист по гинекологија и акушерство – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1986
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за гинекологија и акушерство
2004 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство„ Мала Богородица“ – Скопје
Оддел за асистирана репродукција
1996 – 2004
Општа болница – Прилеп
Оддел за гинекологија и акушерство, раководител

Европска асоцијација за хумана репродукција и ембриологија (ESHERE)
Медитеранска асоцијација за хумана репродукција