fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Синиша Крстевски

Специјалист по анестезиологија со реаниматологија

2006-2012
Медицински студии
МУ Плевен Р. Бугарија

2013-2019
Специјализација по Анестезиологија
ЛК на Баварија, Германија

2012-2013
Општа болница Бела Слатина, Бугарија
Општ лекар

2013-2017
Амеос клиника Шонебек, Германија
Специализант по Анестезиологија

2017-2019
Рјон клиника Бад Нојштад, Германија
Специјализант по анестезиологија/доктор Анестезиолог

2020
Жан Митрев клиника Скопје, Македонија
Доктор Анестезиолог

ЛК на Саксонија-Анхалт, ЛК на Баварија, Германско здружение по анестезиологија и интензивна медицина, ЛК на Р. Македонија.

Германски, Англиски, Бугарски.

  • 2014, Бад Саров: Сертификат Основи на интензивната медицина
  • 2015, Хале: Напреден курс по интензивна медицина
  • 2016, Магдебург: Дополнителна квалификација за ургентна медица
  • 2016, Мунстер: Курс по анестезиолошки ориентирана ехографија
  • 2016, Баленштад: Kурс по торакална ендоскопија
  • 2017, Берлин: Конгрес анестезиолошки репетиториум
  • 2017, Берлин: Дополнителна квалификација за интензивен транспорт
  • 2018, Бад Нојштадт: Курс анестезија кај срцево болен
  • 2019, Бад Нојштадт: Курс основи на трансезофагиална ехографија