fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Доц. д-р Ристо Симеонов

Специјалист по детска хирургија

1997
Доктор на медицински науки
Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2004
Специјалист по детска хирургија
Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
Работилница за аноректални аномалии – Белград, Србија

2006
Работилница за педијатриска урологија – Мансура, Египет

2009
6-месечна едукација за трансплантација на бубрези
Универзитетска болница „Башкент“ во Анкара, Турција

2015
Едукација за неонатална хирургија и хиршпрунгова болест (трансанален пристап) Истанбул Универзитет, Турција

2016
Едукација за минимална инвазивна хирургија – Тел Авив, Биршеба
Универзитетски медицински центар „Сорока“ – Израел

2018
Доктор на медицински науки – клиничка медицина
Медицински факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

2018

Доктор специјалист по детска хирургија
Аџибадем Систина – Скопје

1998-2018

Доктор специјалист по детска хирургија
ЈЗУ Клиника за детска хирургија

 

Претседател на Здружение на детски хирурзи на Македонија

Член на европско и светско Здружение на детски хирурзи

  • трансплантација на бубрег кај дете – Симеонов Р.1, Перовски М. 1, Ристески Т. 1, Ристевска-Бојковска Н. 2, Цоклеска Н. 1, Ставридис С. 3, Јосифов А. 4, Симеонова А. 4
  • Трансплантација на бубрег во детска возраст-8 годишно искуство на Клиника за детска хирургија-Скопје –  Симеонов Р., Петровски М., Симеонова А., Ристески Т., Јовчески Л., Наунова В., Зибери Ј., Љумани Њ., Цоклеска Н.
  • Corrosive oesophageal injury in children-Case report – Simeonov R.1, Sokolova R. 1, Chadikovski V. 1, Mishoski M. 1, Ziberi J. 1, Jovcheski L. 1, Cokleska N. 3, Lumani Nj. 1 Simeonova A. 2
  • Percutaneous internal inguinal ring suturing in female children—Initial experience – Simeonov R., Petrovski M., Todorovic L., Risteski T., Cokleska N., Lumani Nj.
  • PEDIATRIC KASAI PROCEDURE FOR BILIARY ATRESIA-OUR EXPERIENCE – Simeonov R., Petrovski M., Todorovic L., Risteski T., Jordanovska K., Cokleska N.
  • Clostridial soft-tissue infection after severe leg injury – Simeonov R.1, Petrovski M.1 , Simeonova A.2, Risteski T.1,  Jordanovska K.1, Cokleska N. 1
  • HYDATID DISEASE IN CHILDREN-10 YEARS EXPERIENCE – Simeonov R. MD1, Petrovski M. MD PhD.1, Todorovic L. MD PhD 1, Kamiloski M.  MD1, Risteski T. MD 1, Simeonova A. MD2, Cokleska N. MD 1
  • Симеонов Р., Ристески Т., Мемети Ш., Цветаноска В., Петровски М.Лапароскопска апендектомија кај деца во Република Македонија. Архиви на јавното здравјеVol.9 No.1 2017.      
  • Simeonov R., Risteski T., Cvetanoska V., Petrovski M.: Comparison of postoperative effects of laparoscopic and open appendectomy in pediatric patients. Physioacta Vol.11-No3, 2017:1-10.

ингвинална кила (хернија)
фуникулоцела
хидроцела (водена кила)
неспуштен тестис (крипторхизам)
циркумцизија
варикоцела
торзија на тестис
хирургија на слепо црево (лапароскопска апендектомија)
хирургија на тенко црево
Макелов дивертикулум
инвагинација
Хирспрунгова болест (трансанален pull-through Soave)
хирургија на девело црево
мезентеријални цисти и лимфангиоми
хипоспадија
опструктивна уропатија (уретеропиелитична и превезикална стеноза)
ендоскопски третман на везикоуретерален рефлукс STING-процедура
валвула на задна уретра
Wilmsov (нефробластом) тумор
неуробластом
хирургија на слезенка
хирургија на црн дроб
хирургија на панкреас
ехинококова циста
трихобезоар
хирургија на желудник
пилорна стеноза
гастроезофагијален рефлукс
хирургија на дуоденум
торакоскопија
емпием на плеура
лобектомија на бел дроб
неонатална хирургија (атрезија на езофагус, атрезија на дуоденум, атрезија на тенко црево, анална атрезија, атрезија на жолчни патишта, екстрофија на мочен меур, гастросхиза, дијафрагмална хернија)
вродени цисти и фистули на вратот
синдактилија
хируршки третман на изгореници
фрактури (скршеници) на коски со репозиција под рендген и имобилизација
фрактури (скршеници) на долги коски на подлактица, надлактица, потколеница и натколеница со некрвава репозиција и перкутана остеосинтеза
минимално инванзивна хирургија