fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Панде Чукалевски

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2006
Специјалист по анестезија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997
Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија
2001 – 2010
Болница Св. Наум Охридски Скопје
Клиника за хируршки болести

ЗАРИЛ (здружение на лекари по анестезија реанимација и интензивно лекување на Република Македонија)