fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Оливера Лековска

Специјалист по педијатрија - невролог

2009
Хирургија на епилепсии, проф. Арзиманоглу, IDEE-Лион, Франција
2007
Педијатриска епилептологија, проф. Аванцини, ISNS – Италија
2006
Неонатална и развојна неврологија, Weckenbach Institut
Гронинген, Холандија
2005
Едукација од областа на ЕЕГ/ Полисомнографија, проф. Мартиновиќ
Белград, Србија
2003/2004
Епилептологија со клиничка неврофизиологија, проф. Јовиќ; проф.Рашиќ
Белград, Србија
2002
Едукација од областа на неурометаболизам,проф. Б.Плечко
ЛКХ, Грац, Австрија
1998
Специјалист по педијатрија, Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија
1988/1989
Медицински факултет – Скопје,
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р.Македонија

2015 – сега
Клиничка болница „Аџибадем Систина“
Оддел за педијатрија
1998 -2015
Клиника за детски болести – Скопје,
Оддел за неврологија (шеф на отсек за епилептични енцефалопатии)
1991-1998
Клиника за детски болести, Скопје
1989 – 1991
Клиника за детски болести – Скопје
Оддел Хемато-онкологија, млад истражувач, научен проект „Имунолошки аспекти на малигни хемопатии“

EPNS European Pediatric Neurology Society
ICNA International Child Neurology Association
ILAE International League Against Epilepsy
IFCN International federation for Clinical Neurophysiology
EFNS European Federation of Neurological Societies
Здружение на педијатри на Р Македонија
Здружение на невролози на Р Македонија

Англиски
Италијански
Германски
Француски