fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Проф. д-р. Оливер Каранфилски 

Специјалист по интерна медицина, Супспецијалист по хематологија

2007

Медицински Факултет, Скопје

супспецијалист по хематолија

„Св. Кирил и Методиј“

Скопје

 

2000

Медицински Факултет, Скопје

доктор на медицински науки

„Св. Кирил и Методиј“

Скопје

 

1991

Медицински Факултет, Скопје

специјалист по интерна медицина

 

1980

Медицински Факултет, Скопје

доктор на медицина

„Св. Кирил и Методиј“

2007-2023

Унивезитетска Клиника за хематологија

лекар супспецијалист хематолог

 

2006-2007

Унивезитетска Клиника за хематологија

директор на клиника

 

2006-2018

Унивезитетска Клиника за хематологија

раководител на одделение за индукциона хемотерапија и интензивна нега

 

1999

Унивезитетска Клиника за хематологија

раководител на амбулантно-поликлиничко одделение

 

1992

Унивезитетска Клиника за хематологија

раководител на кабинет за имунологија

 

1992

Унивезитетска Клиника за хематологија

раководител на кабинет за диференцирање на анемии

 

1991

Унивезитетска Клиника за хематологија

лекар специјалист интернист

 

1981

Унивезитетска Клиника за хематологија

лекар

Член на Македонското лекарско друштво

Член на Југословенското здружение на хематолозите и трансфузиолозите од 1982 година

Од 1992 година член на Здружението на хематолози и трансфузиолози на Македонија

Од 1998 година член на Здружението на хематолози на Македонија.

Член на Македонското здружение за трансплантација на органи и ткива, од 2006 година

Член на иницијативниот одбор за формирање, како и на координативното тело на Балканското здружение за хематологија од 2005 година

Член на Европското здружение за хематологија од 2005 година

Од 2007 година член на Американското здружение за хематологија

Член на Националниот комитет за специјализации и супспецијализации од 2013-2017 година

Член на Судско-медицинскиот одбор на Медицинскиот Факултет

Член на Научниот одбор на Медицинскиот Факултет

Член на Наставно-научниот совет на Медицинскиот Факултет

Член на Управувачкиот одбор на акцијата на COST CA 18233, Европска мрежа за иновативни дијагностички и тераписки пристапи кај хроничните неутропении, EuNet-INNOCHRON  (од 2019 година) , со позиција на одговорно лице, координатор за доделување грантови за краткорочни научни престои (од 2021 година).

Основачки член на Балканската група за проучување на миелом.

Основачки член на Работната група Алпи-Дунав-Јадран за проучување на амилоидоза

Член на Комисијата за малигни болести при Министерството за здравство (два мандати).

Член на Националниот комитет за хемофилија и други наследни пореметувања на коагулацијата, именувана од Министерот за здравство (од 2022 година).

Член на Комисијата за стручни прашања на Лекарската комора на Република Северна Македонија (два мандати, од 2016 година).

Член на Комитетот за биослични лекови при Агенцијата за лекови на Република Северна Македонија (од 2018 година).

  • Англиски
  • Германски
  • повеќе од 30 интервјуа, настапи, дискусии и дебати, емисии за здравство, …
  • национална телевизија (МРТВ), А1 ТВ, Канал 5, ТВ Телма, ТВ Алфа, ТВ 24 часа, странски ТВ канали

Благодарности

  • благодарностите од пациентите се во форма на лична кореспонденција, пораки и сл.
  • добиените сертификати се од стручни состаноци, како показател за учество, посета и се приложуваат во процесот на лиценцирање (како пример се приложени десеттина во документацијата побарана во Одделот за човечки ресурси)
  • благодарница од Мировниот корпус во Македонија 2011 година
  • Благодарница од Амбасадата на САД 2023 година
  • Благодарница од Медицинскиот факултет во Скопје 2017 година

Награди 

 Добитник е на плакета од Македонското лекарско друштво, во 2003 година

Добитник е на Повелбата “Д-р Трифун Пановски”, како највисоко признание од Македонското лекарско друштво, во 2020 година.

Добитник е на државната награда за издаваштво во областа на науката “Гоце Делчев” во 2021 година, како дел од група автори, за учебникот “Интерна медицина”.