fbpx
ПРЕБАРАЈ
ДОКТОР

Д-р Никола Шиков

Специјалист по анестезиологија со интензивно лекување

2005
Специјалист по анестезиологија и реанимација – Медицински факултет – Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија
1997
Медицински факултет – Скопје, Р. Македонија
Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Р. Македонија

2010 – сега
Клиничка болница Аџибадем Систина
Оддел за анестезија и интензивно лекување
2007 – 2010
Специјална болница за гинекологија и акушерство – „Мала Богородица“ – Скопје

2005 – 2007
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување, Скопје
2001 – 2005
Универзитетски клинички центар – Скопје, Р. Македонија
Клиника за гинекологија и акушерство – Скопје

ЗЛАРИЛ – Здружение на лекари по анестезија, реанимација и интензивно лекување на Република Македонија